4. Тәртіп – Шетелдіктерге асырап алуға берілген балаларды есепке алу