11. Стандарт – Теңiз наразылығы туралы акт жасау стандарты