1. Стандарт – Құжаттарды қабылдау және жазба енгізу стандарты