7. Регламент – Кемеге ҚР мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығына уақытша куәлік беру