Kazachstán slaví Den své Ústavy

 

 
30 srpna v Kazachstánu se slaví den její Ústavy (Konstituce), která byla přijata během národního referenda v roce 1995. V zemi, která získala svou nezávislost v roce 1991 po rozpadu Sovětského Svazu, platný (součastný, nynější) Ústavný zákon je druhým v řadě. První ústavní zákon od roku 1993, ne trval dlouho a byl změněn kvůli nutnosti zpracovávaní existujících vedlejších účinků, vlastnících procesu budovaní mladých demokratických států, jimiž jsou prohlubující politické krize, a budovaní pěvného zakladu pro začínající politické transformace.
Ani Stalinský Ustavní zákon od roku 1936, ani Ústava od roku 1977 Sovětského Svazu ne mohli stát výchozím bodem (východiskem) pro vytvořeni hlavní právní listiny. Během napsáni Ústavního zákonu, zpracovatelé přečetli deistky Ústavních zákonů zemi světa, byla prostudována bohatá světová zkušenost o ústavních garancích lidských prav, o státní správě a rozdělení mocenské struktury. Také, si bylo provedeno pozitivní osvojení ze evropských právních systémů a byli přijaty návrhy a požadavky občanů, některé z kterých započítané do Konstituce.                       
Koneční text Konstituce, přijatý obyvatelstvem zemi, dostal později pozitivní oceněni zástupců Evropské komise pro demokracii prostřednictvím zákona neboli Benátské komise Řady Evropy. Podle hodnoceni OBSE, kazachstánské ústavní normy významně přispěli upevnění stability a zajištěni náboženské a etnické svornosti v regionu.
Nejvyššími hodnotami Kazachstánu jsou deklarované - člověk, jeho práva a svobody, základními principy jsou společenský souhlas a politická stabilita, ekonomický rozvoj pro blaho všeho národu, kazachstánský patriotismus, řešení nejdůležitějších otázek státní existence demokratickými metody, včetně hlasováni v republikánském referendu nebo v Parlamentu.
Snaha dodržení světových standardů v oblasti lidských práv podnítilo pozměnit zákon tykající  se trestu smrti. Nyní nejvyšší trest muže byt stanoven za teroristický trestní čin, spražený smrti lidi, a také za těžký trestní čin v době války, s poskytováním odsouzenému práva žádat o prominuti trestu.    
V souhlasu s Ústavním právem, v Kazachstánu se uskuteční ústavní právo občanu na získáni bezplatné, stanovený státem objem, medicínské péčí. Ústavní zákon garantuje a stát v plném objemu zabezpečuje získání neplaceného středního vzdělání v státních školách. Je také garantováno získání vysokoškolského vzdělaní podle a konkurzního řízení. Přitom se roste objem státního financovaní v sféře vysokoškolského vzděláni.   
At´poblahopřejeme s nastávajícím svátkem zemi, která v příštím roce zaujme post předsedy OBSE a popřejeme ji nesmlouvavě následovat cestu další demokratizace a posilnění stability, jak na vnitrní, tak i na mezinárodní úrovní.