Vízové otázky

Seznam zemí, které mají s Kazachstánem dohodu o vzájemném bezvízovém přístupu pro občany Republiky Kazachstán podle typu cestovního pasu nebo poskytují vstup jednostranně bez víza, lze nalézt zde.

Pozor!

Po získání víza na konzulárním oddělení je třeba vízum zkontrolovat, zejména zda jsou řádně vyplněny údaje totožnosti a datum cesty. Upozorňujeme, že konzulární oddělení není zodpovědné za jakékoli škody, které vzniknou v důsledku případné chyby ve vyplnění formuláře.

Všechny kategorie víz jsou zpracovávány nejméně 5 pracovních dnů (tj. 7 kalendářních dnů).

Doklady potřebné k vyplnění víz se odevzdávají výhradně osobně.

Konzulární úřad si vyhrazuje právo požadovat po žadateli dodatečné dokumenty či v případě nutnosti pozvat osoby, které o vízum žádaj&iacutiacute;, k osobnímu pohovoru, stejně jako odmítnout udělení víza bez vysvětlení důvodu.

Děti do 16 let mají víza zdarma.

Konzulární poplatek za vízum musí být zaplacen na účet Velvyslanectví na kterékoli pobočce ČSOB.

 

Platby prováděné bankovním převodem nebo převodem prostřednictvím internetového bankovnictví Velvyslanectví nepřijímá.

Podle daňového řádu republiky Kazachstán jsou zaplacené konzulární poplatky nevratné.

Cíl cesty: DIPLOMATICKÁ a SLUŽEBNÍ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);

3. Nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky, diplomatické mise akreditované v České republice;

4. diplomatický pas / služební pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby 
vypršení platnosti víza).

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Cíl cesty: ÚŘEDNÍ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);

3. cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza) ;

4. originál účtenky o zaplacení 50 € na účet Velvyslanectví.

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Četnost vstupu Doba platnosti Cena
Vízum k jednomu vstupu do 30 dnů 50 €
Vízum k dvěma vstupům do 60 dnů 70 €
Vízum k třem vstupům do 90 dnů 90 €
Vízum k více opakovaným vstupům do 1 roku 170 €

Cíl cesty: OSOBNÍ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);

3. cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza) ;

4. pozvání vydané odborem vnitra Republiky Kazachstán (u víz na dobu delší než
30 dnů);

5. originál účtenky o zaplacení 50 € na účet Velvyslanectví.

6. v případě vstupu na území Republiky Kazachstán prostřednictvím silniční
dopravy je nezbytné uvést typ a statní poznávací značku vozidla.

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Četnost vstupu Doba platnosti Cena
Vízum k jednomu vstupu do 30 dnů 50 €
Vízum k dvěma vstupům do 60 dnů 70 €
Vízum k třem vstupům do 90 dnů 90 €

Cíl cesty: TURISTICKÁ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepená k formuláři žádosti);

3. cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza) ;

4. kopie rezervace hotelu v Republice Kazachstán;

5. originál účtenky o zaplacení 35 € na účet Velvyslanectví;

6. v případě vstupu na území Republiky Kazachstán prostřednictvím silniční dopravy je nezbytné uvést typ a statní poznávací značku vozidla.

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Četnost vstupu Doba platnosti Cena
Vízum k jednomu vstupu do 30 dnů 35 €
Vízum k dvěma vstupům do 60 dnů 50 €
Vízum k třem vstupům do 90 dnů 65 €

Cíl cesty: PRACOVNÍ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);

3. cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza) ;

4. kopie pozvánky hostící strany s číslem vízové podpory MZV RK;

5. kopie povolení k práci

6. originál účtenky o zaplacení 170 € na účet Velvyslanectví;

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Četnost vstupu Doba platnosti Cena
Vízum k více opakovaným vstupům do 1 roku 170 €

Cíl cesty: TRANZITNÍ CESTA

Doklady:

1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum;

2. jedna aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm (bude přilepena k formuláři žádosti);

3. cestovní pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců od doby vypršení platnosti víza) ;

4. kopie letenek či jízdenek, které potvrdí datum vstupu do Republiky Kazachstán;

5. v případě vstupu na území Republiky Kazachstán prostřednictvím silniční

dopravy je nezbytné uvést typ a statní poznávací značku vozidla.

6. originál účtenky o zaplacení 30 € na účet Velvyslanectví;

Víza k dvojímu, trojímu či vícekrát opakovanému vstupu se vydávají pouze tehdy, pokud bude přiložen dopis-pozvánka s číslem vízové podpory, v souladu s MZV RK.

Četnost vstupu Doba platnosti Cena
Vízum k jednomu vstupu do 30 dnů 30 €
Vízum k dvěma vstupům do 60 dnů 60 €
Vízum k třem vstupům do 90 dnů 75 €