Vztahy Kazachstánu a České Republiky

Diplomatické vztahy mezi Republikou Kazachstán i Českou republikou byli navázány 1. ledna 1993.

V dubnu roku 1997 v Praze se otevřela Diplomatická mise RK, která získala nařízením Prezidenta Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva č.1468 ze dne   4. listopadu 2004 status Velvyslanectví.

30. března 2005 předal Sharip Omarov první Velvyslanec Kazachstánu v České republice pověřovací listiny do rukou Prezidenta České republiky pana Václava Klause.

Velvyslancem České republiky v Kazachstánu od září roku 2003 je Milan Sedláček.

Od března 2015 – Mimořádný a Zplnomocněný Velvyslanec Republiky Kazachstán v České republice. Od října 2015 je akkreditovan pro Slovenskou republiku.

Politické vztahy

 

Oficiální návštěvy:

 • - březen 1995 oficiální návštěva Ministra zahraničních věcí ČR J.Zielence vRepublice Kazachstán
 • - říjen 1996 oficiální návštěva Premiér-ministra RK vČeské republice
 • - duben 1999 odvetná návštěva Předsedy vlády ČR M.Zemana vKazachstánu
 • - leden 2004, březen 1995 oficiální návštěva Ministra zahraničních věcí ČR C.Svobody vRepublice Kazachstán
 • - únor 2004 první oficiální návštěva Předsedy Senátu Parlamentu RK O.Abdykarimova v České republice
 • - 8. - 9. září 2004 první oficiální návštěva Prezidenta České republiky V. Klause vRepublice Kazachstán.

Smluvní základna kazašsko-českých vztahů

 • - Dohoda mezi vládou RK a vládou ČR o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci voblasti vědy a techniky (13.09.1993) - zrušená vsouvislosti se vstupem ČR do EÚ
 • - Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních ekonomických vztahů RK a Ministerstvím průmyslu a obchodu ČR (13.09.1993)
 • - Dohoda mezi RK a ČR o podpoře a vzájemné ochraně investic (08.10.1996)
 • - Dohoda o spolupráci mezi Obchodně-průmyslovou komorou RK a Hospodářskou komorou ČR (25.06.1997)
 • - Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem vědy RK - Národní Akademií věd RK a Akademií věd ČR (30.03.1998)
 • - Smlouva mezi RK a ČR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zmajetku (09.04.1998)

-    Dohoda mezi vládou Republiky Kazachstán a vládou České republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti (09.04.1998)

 • - Memorandum o kontaktech ve vojenské sféře (26.05.1998)
 • - Společná Deklarace o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce (19.04.1999)
 • - Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (08.09.2004)
 • - Dohoda o spolupráci ve sféře standardizace, metrologie a certifikace mezi Republikou Kazachstán a Českou republikou (08.09.2004)
 • - Deklarace o rozvoji spolupráce mezi Republikou Kazachstán a Českou republikou (08.09.2004).

V stadiu jednání se nachází mezivládní dohoda o letecké komunikací a řada jiných dokumentů.

Kulturní a humanitní spolupráce mezi Kazachstánem a Českou Republikou

Oboustranné vztahy mezi Kazachstánem a Českou Republikou v oblasti kulturní a humanitní spolupráci se během poslední doby dosáhly značného pokroku.  Vzhledem k tomu v České Republice, kteráaacute; je obecně považována za jeden z  center evropské kultury a umění, byla uspořádaná celá řada kulturních akcí, kterých se zúčastnili kazašští umělci. 

Na slavném Karlovarském filmovém festivalu, který nedávno slavil své 40. výročí, byly poprvé prezentovány práce dvou kazachstánských filmařů - „ Anšy - Lovec"  Serika Aprymova a „Burnaja reka, bezmatežnoe more"  (č. Bouřlivá řeka, klidné moře)  Marata Saruly. I když se jím nepodařilo obsadit prémiová místa, samotný fakt, že se  kazachstánský film se zúčastnil tolik prestižního festivalu, má velký význam pro zvýšení  image kultury Kazachstánu na mezinárodní úrovní.

Na 13. Mezinárodním filmovém festivalu „Febiofest", (březen 2006,  Praha) byly promítány tři kazachstánské filmy. Je nutné podotknout, že se kazachstánská filmová produkce setkává se značným zájmem českého publika, a její prezentace na „Febiofestu" zdá se být velmi perspektivní.

V srpnu 2005 pod záštitou Velvyslanectví bylo založeno kulturní centrum „Elim-ai", které má status nekomerční veřejné organizace a spojuje kazachstánce, žijící v České Republice. Základní úlohou Centra je udržování kontaktů s původní vlasti, zachování zvyků a tradicí, rozvoj kulturních vztahů mezi kazachstánskými a českými občany.

25. října v rámci oslav Dne Republiky Kazachstán v jednom z centrálních koncertních sálu Prahy - Paláci „Žofin" byl Velvyslanectvím RK organizován koncert Státního komorního orchestru „Kamerata Kazachstánu" pod vedením  národní umělkyně  Gauchar Murzabekovové. Originální koncertní program, sestavený ze skladeb italského hudebního skladatele Antonia Vivaldiho  a argentinského hudebníka Astora Piazzolly, spolu s virtuozitou kazachstánských umělců nenechaly  lhostejnými hosty slavnosti, mezi nimiž byli přítomni významní státní činitelé České Republiky a představitelé veřejného a kulturního života, diplomatický sbor, akreditovaný v Praze.

V rámci oslav byla rovněž otevřena výstava „ Starodávné umění Veliké stepi" , jejíž autorem je kazachstánský umělec-restaurátor Kyrym Altynbekov (který například renovoval tzv.  „Zlatého člověka" ). Na výstavě byly představeny rekonstruované kopie archeologických nálezů, datované 5. - 2. stoletím př.n.l., které byly objeveny na území Kazachstánu. Více než 40 exponátů velké umělecké a historické hodnoty vyvolaly obrovský zájem návštěvníků. Celý program byl později předveden i v Karlových Varech.

V prosinci 2005 v České Republice se konal 6. Mezinárodní festival  sborových kolektivů „Prague Christmas", kterého se celkem zúčastnilo 22 pěveckých sborů z 10 zemí světa, mezi nimiž byli i   žáci Dětské hudební a pěvecké školy „Elim-ai" m. Almaty. Nehledě na silnou konkurenci mezi uznávanými mistry sborového zpěvu  z Ruska, Lotyšska, Německa, Jihoafrické Republiky a jiných zemí,  dokázal „Elim-ai" vybojovat zlatou medaili a také speciální cenu poroty za originální program.

Spolupráce v oblasti vyššího vzdělání se rovněž vyvíjí velmi dynamicky. V roce 2005 Velvyslanectví RK velmi intenzivně jednalo se zástupci vysokých Škol České Republiky  o možnostech studia kazachstánských studentů v Čechách. Zájem projevily Karlova univerzita, Vysoká Škola Ekonomická, Technická univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická univerzita v Liberci a jiné. Během návštěvy velvyslance Š.Omarova Jihomoravského kraje byla dosažena dohoda  o spolupráci Karagandské polytechnické univerzity  s Technickou univerzitou v Brně.

V dnešní době studuje v České Republice více než 180 studentů, včetně skupiny 36 kazachstánských dětí, které studují v českých školách  v rámcích programu „Bolašak" V roce 2005 iniciovalo Velvyslanectví RK založení Klubu kazachstánských studentů „ Bajterek"

V roce 2005 v rámci rozvoje spolupráce ve sféře sportu organizovalo Velvyslanectví RK soustředění v České republice pro  kazachstánský ženský národní fotbalový  a ženský fotbalový tým „Alma - Kazachstán Temir Žoly"  a sportovní utkání těchto týmů s významnými fotbalovými družstvy ČR. Kromě toho, dvojíce mladých kazachstánských fotbalistů - Bijekenov a Špekbajev začali hrát v juniorském týmu českého klubu „ Slavia".

V říjnu 2005  byl v Praze organizován Mezinárodní šampionát bojových umění, kterého se zúčastnili důstojníci kazachstánských orgánů ministerstva vnitra. Kazachstánští sportovci i zde předvedli své špičkové umění a obsadili vysoká místa.

Rozvoj vztahů v oblasti sportu  se zdá být i v budoucnu velmi perspektivním. Česká Republika vyniká  ve  mnoha  sportovních disciplínách: ledním hokeji, fotbalu, lehké atletice atd. a mohla by pomoci při přípravě kazachstánských sportovců. 

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Kazachstánem a Českou Republikou

V oblasti obchodu: Podle předběžných výpočtů Českého statistického úřadu pro rok 2005, činil celkový obrat zahraničního obchodu Republiky Kazachstán  s Českou Republikou 261 205 tis.dol. USD. Toto číslo se ve srovnání s ukazateli za rok 2004 (173 000 tis.dol USD) zvýšilo o 88 105 tis.dol USD. Pokud tato čísla porovnáme s dalšími statistickými údaji, můžeme s jistotou konstatovat, že obrat zboží mezi Kazachstánem a Českou Republikou v období 2000-2002 měl tendenci k trvalému růstu. Od roku 2002 vývoz produkce z Kazachstánu převažuje nad dovozem. Obrat zboží mezi Kazachstánem a Českou Republikou v roce 2005 dosáhl nejvyššího úrovně (včetně kazachstánského vývozu do České Republiky )

Základními vývozními položkami kazachstánské produkce v roce 2005 byly: potravinářské výrobky, produkty chemického průmyslu a  jiných  průmyslových odvětví -  textil a textilie, neušlechtilé kovy a kovové výrobky.

Základními dovozními položkami České Republiky v roce 2005 byly (podle údajů za první pololetí roku 2005 ):

Hospodářský dobytek a produkty živočišného původu v hodnotě 240,5 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil dvojnásobně (90, 8 tis.dol USD);

Produkty rostlinného původu v celkové hodnotě 2040,9 tis.dol USD.  Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 42,4 %  (1432,5 tis.dol USD );

potravinářské výrobky, alkoholické, bezalkoholické nápoje, ocet, tabák v hodnotě 654,5  tis.dol USD.  Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 62 % (404,0 tis.dol USD );

produkty chemického průmyslu a  souvisejících odvětví v hodnotě 4121,7 tis.dol USD.  Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 33% (3089,7 tis.dol USD );

plasty a plastové výrobky  v hodnotě 1114,8 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 84 % (607,5 tis.dol USD );

dřevo a výrobky z dřeva v hodnotě 718,1 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 58 % (454,2 tis.dol USD );

papírenská vláknina a jiné vláknité rostlinné materiály v celkové hodnotě 2943,8 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil  o 83 % (1606,3 tis.dol USD );

textil a textilní výrobky v hodnotě 237,4 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 1,2 % (240,4 tis.dol USD );

výrobky z kamene, sádry, cementu, azbestu, slídy apod. v hodnotě 1595,1 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 1,5 % (1620,3 tis.dol USD );

neušlechtilé kovy a kovové výrobky v hodnotě 18483,1 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se o 73 % (10685,1 tís.dol USD);

stroje, zařízení, mechanizmy, elektrotechnické zařízení v hodnotě 27 509,1 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 obrat se zvýšil o 5,4 % (29016,6 tis.dol USD );

prostředky pozemní, letecké a vodní dopravy, jejích součástky a příslušnictví v hodnotě 1401,4 tis.dol USD. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 klesl obrat o 49 % (2093,8 tis.dol USD );

různé průmyslové zboží v hodnotě 842,2 tis.dol USD.  Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2004 klesl obrat o 13 % (954,9 tis.dol USD );

V dnešní době hlavním směrem  vývoje ekonomické spolupráce mezi RK a Českou Republikou je realizace společných projektů v palivoenergetickém a strojírenském průmyslu, ve výrobě stavebních materiálů, v oblasti dopravy a telekomunikace, dále v takových odvětvích jako hutnictví, chemický, zpracovatelský, lehký a potravinářský průmysl, výroba a zpracování zemědělské produkce, využití nových technologií.

Přímé letecké spojení mezi Kazachstánem a Českou Republikou, mohlo by pozitivně ovlivnit kazachstánsko-české vztahy, a proto velvyslanectví  RK vyvíjí značné úsilí v tomto směru.

Ekonomická analýza však ukazuje, že potenciál ekonomické spolupráce se využívá pouze částečně.

V oblasti investic: Podle údajů Platební bilance Národní banky Republiky Kazachstán činil objem investic  České Republiky do ekonomiky Kazachstánu ke dni 31.03.2005 17,9 mil.dol USD, včetně přímých investic - 4,9 mil.dol USD, portfoliových investic - 0,1 mil.dol USD, jiných investic- 12,9 mil.dol USD.

Objem investic Kazachstánu  do ekonomiky České Republiky ke dni 31.03.2005 činil 13,1 mil.dol USD, včetně přímých investic -5,6 mil.dol USD, jiných investic- 7,6 mil.dol USD.

V současné době v Kazachstánu se za účasti českých společností realizuje a plánuje realizace celé řady společných projektů:

V červnu roku 2005 automobilový závod «Asie -Auto» (m.Usť-Kamenogorsk) spolu s «ŠKODA AUTO» (Česká Republika) uvedl do provozu výrobu automobilů «ŠKODA OCTAVIA»

V srpnu téhož roku byla zahájena sériová výroba vozidel. Během první etapy se plánuje vyrábět 500 automobilů a v perspektivě až 5000 kusů za rok. Zároveň se počítá zahájit výrobu modelu vyšší třídy «ŠKODA SUPERB»

V souladu s podepsanou smlouvou se «ŠKODA AUTO» a.s. kazašští odbornici prošli školením v podnicích koncernu «VOLKSWAGEN», a v dnešní době se zabývají zavedením systému kvality,  podle standartu VDA,  v Kazachstánu.

Podnikatelská činnosti v rafinérském sektoru. Společnost KG Process Innovations s.r.o. spolupracuje na základě smlouvy s pavlodarským rafinérským závodem.  Nejedná se zatím o velké zakázky, ale projednává se možnost zústnit se velkého Atyrauského projektu.

Stavební a servisní práce ve m. Aksaj. («Průmyslové - stavitelství Brno a.s.») Objem zakázek zatím není velký avšak dodavatelé jsou zainteresování v  rozšíření své činnosti na města Astana a Atyrau. Tato otázka se projednává.

Ekologické a energetické projekty v rafinérském sektoru (Сhepos engineering). V červnu nynějšího roku byla uzavřena smlouva o výstavbě  objektu ve m. Uralsk. Otázka dalších projektů je v jednání.

Rozvoj dopravní infrastruktury, včetně městské dopravy a vybavení letišť. (Železniční konsorcium). Společnost  ELTODO uzavřela smlouvu na dodávku a montáž letištního zařízení ve m. Usť-Kamenogorsk, kromě toho má zájem stát se dodavatelem zařízení pro jiná letiště v Kazachstánu, městskou dopravou a městské osvětlení.

Stavebnictví, vybavení pro televizní věž v m. Astana («TESLA a.s. LAVITIONT»), dodávka televizních vysílačů ( «TESLA a.s. Hloubětin») jsou ve stavu jednání.

 «Kazfosfát s.r.o.» (m. Taraz) spolupracuje s českou společností «FOSFO» a dodává svou produkci do České Republiky (během loňského roku bylo dodáno 15,8 tis tun žlutého fosforu   v celkové hodnotě 14 mil.dol USD).