Vážené dámy a pánové!

Od 1. prosince 2017

se mění správní poplatky

 za konzulární slůžby.

 

 

  Knihy